ม่านลอน

ลักษณะม่านลอน

ม่านลอน คือ ม่านที่มีลักษณะเป็นลอน เป็นผ้าม่านสมัยใหม่ ที่มีการผสมผสานระหว่างม่านจีบ กับม่านตาไก่ ซึ่งม่านลอนจะคล้ายกับม่านจีบ แต่ไม่ได้จับจีบ และจะคล้ายกับม่านตาไก่ แต่ไม่ได้เจาะรู ม่านลอนมีหลายแบบ ซึ่งมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป

ม่านลอน มีทั้งหมด 4 แบบ

แบบที่ 1

ลักษณะจะคล้ายกับม่านจีบ แต่ไม่ได้จับจีบ และจะใช้เทปของม่านจีบ ใช้ตะขอ และราง เหมือนม่านจีบ หรือที่เรียกว่าม่าน 2 ตะขอแขวนรูเดียว ข้อเสียคือ เห็นฝีเข็ม และลอนจะไม่สวยเหมือนการใช้รางม่านลอนจริงๆ ข้อดีคือ ราคาถูก ตัดเย็บง่าย

แบบที่ 2

ม่านลอน ใช้หัวเทปม่านลอน ใช้รางล๊อกระยะโซ่ไข่ปลา มีระยะขึ้นลอนหน้า ขึ้นลอนหลัง ซึ่งจะมีระยะ 6-7-8-10 ซึ่งขึ้นอยู่กับเราจะเว้นระยะลอนเท่าไหร่ ข้อเสียคือ ราคาแพงขึ้น เนื่องจากการเย็บยากต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการ และการลงฝีเข็มให้เท่ากันตั้งแต่ต้นจนจบ ข้อดีคือลอนจะเสมอกันเพราะใช้รางล๊อกระยะโซ่ไข่ปลา

แบบที่ 3

ม่านเทปหัวม่านลอน รางเทปกระดุม ซึ่งจะทำให้การขึ้นลอนหน้า และลอนหลังเท่ากัน ซึ่งการเย็บจะยากเช่นเดียวกันกับแบบที่ 2 เพราะใช้เทปหัวม่านลอน อีกทั้งรางกระดุม มีราคาค่อนข้างสูง แต่ก็จะเป็นลอนแบบนี้ตลอดไปตั้งแต่เริ่มใช้

แบบที่ 4

รางแบบพิเศษ เป็นรางเฉพาะ แบบใส ด้านหลังจะเป็นตาข่าย แทบจะมองไม่เห็นรอยตะเข็บหรือฝีด้ายเลย ทำให้ดูสวยงาม ซึ่งการจะติดตั้งรางแบบนี้ ต้องมีการคำนวณแบบละเอียด เพื่อให้ระยะ จำนวนผ้า ที่ถูกต้อง เช่น ความกว้างรางกี่เมตร มีจำนวนกี่ลอน และใช้ผ้าจำนวนเท่าไหร่ เป็นต้น ซึ่งข้อดีคือ ลอนจะสวยงาม ลอนจะคงสภาพเสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ ใช้ได้กับทุกประเภทของผ้า ข้อเสียคือ ราคาสูงมาก เพราะอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นแบบเฉพาะเจาะจงเท่านั้น